Udanych i bezpiecznych ferii :)

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Niepedagogiczni Szkoły Podstawowej nr 8
im. Pułku 3. Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach