Komunikat o wznowieniu zajęć lekcyjnych

Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnowskich Górach
informuje, że od 6 maja 2019 r. (poniedziałek)
zajęcia dydaktyczno – wychowawczo- opiekuńcze
odbywać się będą zgodnie z planem.
Dni 29-30.04.2019 r. oraz 02.05.2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.