Prośba Szpitala nr 3 w Tarnowskich Górach

Spełniamy prośbę Pani Prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. NZOZ Szpitala im. B. Hagera przy ulicy Pyskowickiej 47-51 (mieszkańcom znanego jako „trójka”) dotyczącą chwilowego zawieszenia działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Prezes Zarządu WSP S.A. w Tarnowskich Górach informuje, że po otrzymaniu zgody Wojewody Śląskiego zostanie zawieszona działalność Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wyłącznie na okres od 13.05.2019 r. od godz. 0:00 do 15.05.2019 r. do godz. 8:00 ze względu na zmianę lokalizacji wskazanego Oddziału do innych pomieszczeń na terenie szpitala, spowodowanej koniecznością przystąpienia do prac remontowych. Od 15.05.2019 r. od godziny 8:00 Szpitalny Oddział Ratunkowy wznowi swoją działalność.