Prośba Rady Rodziców :)

Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach

Szanowni Państwo,

dążąc do zdobycia  dodatkowych środków finansowych na  działalność statutową  szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu:

Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.

Program umożliwi  pozyskiwanie przez Radę Rodziców – za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego

nr KRS: 0000268115 – kwot wartości 1% Państwa  podatku dochodowego.

Zachęcamy do wybrania tej formy wsparcia

Naszej Szkoły i Naszych Uczniów.

Polecając tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na  poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i  znajomych.

Celem dokonania ww. operacji każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce podany wyżej nr KRS oraz w polu dot. celu szczegółowego 1% zeznania podatkowego za rok 2018:

RR Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnowskich Górach”

Wszystkim Przychylnym i Zaangażowanym na rzecz Naszej Szkoły – serdecznie DZIĘKUJEMY.

  Rada Rodziców

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole” znajdują się na stronach internetowych: www.rodziceszkole.edu.pl i www.radyrodzicow.pl