Zajęcia z użyciem piasku kinetycznego :)

Panie pracujące w świetlicy- Ania, Kasia , Kasia, Bożena, Małgosia (by dzieci się nie nudziły), przygotowują różne praktyczne, ciekawe i pożyteczne zajęcia. Niedawno była to zabawa kreatywna z użyciem piasku kinetycznego – to nic innego, jak zwykły piasek z polimerami. Polimery sztuczne, które są używane do piasku nie są toksyczne ani niebezpieczne dla dziecka. Służy głównie do zabawy – bo może być także używany do terapii lub rehabilitacji kończyn górnych u dzieci. Zabawa takim piaskiem to prawdziwa przyjemność. Konsystencja piasku przypomina trochę masę cukrową, lub miękkie, już wyrobione ciasto, przyjemne w dotyku. Można formować z niego różne większe lub mniesz zamki, babki, ciasta, to co podpowiada wyobraźnia dziecka. Piasek ma antystresowe zdolności.

Gratulujemy pomysłu 🙂

Światowy Dzień Autyzmu


Światowy Dzień Autyzmu został ustanowiony przez ONZ i przypada na dzień 2 kwietnia. Jego celem jest podnoszenie świadomości ludzi na temat zaburzeń związanych ze spektrum Autyzmu. Nasi uczniowie, już teraz na znak solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem,  „zaświecili się na niebiesko”.

Kolorowe skarpetki :)

„Nazywam się In(n)a, ale jestem niezwykła!”, dlatego też jesteśmy solidarni z osobami chorymi na zespół Downa czyli trisomię 21. pary chromosomu. Stąd w Światowy Dzień Zespołu Downa nasze kolorowe skarpetki nie do pary! Klasa 1b wykazała się ogromną wiedzą na temat różnych niepełnosprawności! Brawo!

BRAWO 🙂

MAMY TALENTY :)

Dzisiaj – 21 marca 2019 r. – Pierwszy Dzień Wiosny, nasi uczniowie uczcili (oprócz tradycyjnych wiosennych zwyczajów), prezentując swoje liczne talenty. Każdy mógł się pokazać z innej strony, a zadowolenia, zabawy i śmiechu … nie było końca 🙂

Obraz może zawierać: 3 osoby, boisko do koszykówki i w budynku
Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją, boisko do koszykówki i buty
Obraz może zawierać: 2 osoby, boisko do koszykówki i w budynku
Obraz może zawierać: 1 osoba, boisko do koszykówki i buty
Obraz może zawierać: 7 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją, buty, boisko do koszykówki i w budynku
Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją
Obraz może zawierać: 1 osoba, uprawia sport, boisko do koszykówki i w budynku
Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie uprawiający sporty, boisko do koszykówki, buty i w budynku

Rozkwitły nam szkolne talenty, brawo 🙂

Pierwszy dzień wiosny – Świetlica 🙂

W dniu 21.03.2019r. na naszej świetlicy odbyło się powitanie wiosny. Nasi uczniowie mieli okazję do obserwowania zmian zachodzących wiosną w przyrodzie. Efekty swoich obserwacji, uwiecznili na gazetkach, tworząc przepiękne prace plastyczne. Na zakończenie, wykonali grupowy portret Pani wiosny.

I zrobiło się już … kolorowo i ciepło 🙂

Rekolekcje Wielkopostne.

Drodzy Rodzice,

w dniach od 18 do 20.03.2019 r. (poniedziałek – środa) w naszej szkole odbywają się rekolekcje. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe (z harmonogramem rekolekcji zostali zapoznani wszyscy uczniowie). W tych dniach mają miejsce zajęcia opiekuńcze. Po rekolekcjach, młodsze dzieci mają zapewnioną opiekę w świetlicy.

Wszyscy uczniowie starsi, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, będą mieli zapewnioną opiekę poprzez różne zajęcia z nauczycielami.

Święto liczby Pi :)

Znalezione obrazy dla zapytania liczba Pi

Trochę historii:
Liczba π jest liczbą niewymierną, co oznacza, że nie może być zapisana jako iloraz dwóch liczb całkowitych. Udowodnił to w roku 1761 Johann Heinrich Lambert. Co więcej, jest ona liczbą przestępną, co w 1882 roku wykazał Ferdinand Lindemann.

π≈3,141592653589793238462643383279502884197169…

A nasi Uczniowie uczcili święto tak 🙂