Nasza Podstawówka

ATUTY NASZEJ SZKOŁY:

 • ► PRZYJAZNY KLIMAT I BEZPIECZEŃSTWO,
 • ► WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA PRACOWNIKÓW,
  ► NOWOCZESNE TECHNIKI NAUKI,
  ► DODATKOWE GODZINY JĘZYKA ANGIELSKIEGO,
  ► IMPREZY O CHARAKTERZE KULTURALNYM I EDUKACYJNYM (wyjazdy na warsztaty językowe, warsztaty taneczne, konkursy talentów, Osiedlowy Bieg Niepodległości i inne,
 • ► WOLONTARIAT („Cichy Kąt”, Szlachetna Paczka i inne akcje charytatywne ),
  ► KOMFORTOWE WARUNKI NAUKI,
  ► MNIEJ LICZNE ODDZIAŁY CO POZWALA NA ZINDYWIDUALIZOWANĄ PRACĘ Z KAŻDYM UCZNIEM,
  ► SUKCESY W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH,
  ► DOSKONAŁA BAZA SPORTOWA ORAZ LICZNE TROFEA I PODIA ZDOBYTE W ZAWODACH I TURNIEJACH,
  ► ZAJĘCIA Z ETYKI LUB RELIGII –  DO WYBORU DLA KAŻDEGO UCZNIA,
  ► ZAJĘCIA W PARKU WODNYM I NA HALI SPORTOWEJ,
 • ► MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z SZEROKIEJ OFERTY ZAJĘĆ POPOŁUDNIOWYCH (  przedmiotowych, artystycznych, ogólnorozwojowych – hokej na trawie, judo, piłka nożna,

i wiele innych … SPRAWDŹCIE SAMI – ZAPRASZAMY 🙂

      

              Z wizytą w naszej szkole:)

                                        hol główny:

          

                        miejsce nauki edukacji wczesnoszkolnej:

                          

                                                     świetlica i stołówka:

                                                   

   

                                                  

      korytarze:

 

                            zajęcia techniczne:

      

                                                             

   

                                                        lekcja plastyki:

                                                  

        

                                                  

    

                                                lekcja języka polskiego:

                                         

                                                          

                                                                 lekcja matematyki:

                                                            

                     sala audio:

           

                                   pracownia komputerowa:

                              

               pracownia biologiczna:

            

                                                      

           sala gimnastyczna:

 

                                                   pracownia języka niemieckiego:

                                              

        lekcja języka angielskiego:

  

                               boisko wielofunkcyjne:

                        

   

             muzeum regionalne:

     

    

zdobywamy medale i jesteśmy laureatami różnych konkursów:

      

       

   

                                            

           

                          

              

   

       

               gazetki o zdolnych uczniach: MAM TALENT

                                

                                                        uczymy samorządności:
       udział w VIII Zlocie Samorządów Uczniowskich w Katowicach

                                          

  

                               obecny samorząd uczniowski:

                                          
 

                                          

                                                          zwiedzamy:

                                              

  

                                                 

         

     

                                                      

    

                                                      

                                           pomagamy:

     

                            

                             

 

                                              

Pediatria.Gimnazjaliści w szpitalu

        

                     

                                                     bawimy się:
                                  barwy naszej szkoły – żółty i czarny

                                

                                            mikołajki:                               

                     

                                                      święta: 

                                    

                 

                                                     wiosna:

                

                  Dzień Ziemi, czyli wilczy apetyt na ekologię:

              

             

            

             

                                     losujemy nagrody:

             

          lubimy gości:

 

 

 

        

 

   

                             Osiedlowy Bieg Niepodległości:

                               

                                   

                           

                                     

                     pamiętamy o patronach naszej szkoły:

             

             

             

              

    

   

                                                  piszą o nas:

           

           

          

        

        

 

                                                                  i wiele innych … ?…dziękujemy

HASŁO ROKU:   Tworzymy bezpieczne środowisko do nauki i zabawy.
Priorytety naszej szkoły:

• Integrowanie zespołów klasowych, uczniów i całej społeczności szkolnej.

• Przygotowanie uczniów do aktywnego i twórczego działania.

• Wychowanie w duchu poszanowania drugiego człowieka.

• Kształtowanie postaw patriotycznych.

• Rozwijanie procesów demokratycznych.

• Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.

• Dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do potrzeb uczniów.

• Rozbudowa bazy dydaktycznej szkoły.

• Zapewnienie przez nauczycieli wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

• Tworzenie warunków do efektywnego kształcenia biorąc pod uwagę indywidualny rozwój ucznia zgodnie z jego potrzebami i możliwościami.

• Dbanie o dobre imię szkoły w środowisku.

• Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły.

WARTOŚCI PREFEROWANE PRZEZ NASZĄ SZKOŁĘ:

→ uczciwość, prawość

→ pracowitość, wytrwałość

→ otwartość, wrażliwość

→ odwaga, prawda

→ sprawiedliwość, mądrość

→ dobroć, życzliwość