Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Pułku 3. Ułanów Śląskich

                                  w Tarnowskich Górach

     

 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Pułku 3. Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach

ul. Janasa 11
42-612 Tarnowskie Góry
tel/fax 32/285 51 17

e-mail szkoły: gimnazjum4@gmail.com oraz sekretariat@sp8tg.pl.kylos.pl

  

Dyrektor szkoły : mgr Beata Drzewiecka

Sekretariat reprezentuje: mgr Agnieszka Pilot – Bambynek , od 01.03.2017 r. (w zastępstwie)                                                                    mgr Monika Hoim

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00.

                                                          Zapraszamy

Godziny przyjęć dyrektora gimnazjum dla rodziców, w tym przyjmowanie skarg i wniosków:

poniedziałek od 10:00 do 12:00

czwartek od 13:00 do 15:00

Dane do faktur:

 Od 1 stycznia 2015 Gmina Tarnowskie Góry jest płatnikiem VAT. W związku z powyższym na podstawie informacji skarbnika miasta wszystkie faktury zakupu/sprzedaży od 01.01.2016 muszą zawierać dane: 
 
Gmina Tarnowskie Góry 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Pułku 3. Ułanów Śląskich

ul. Janasa 11

42-612 Tarnowskie Góry

NIP 645-253-81-84

Z administracją szkoły można skontaktować się poprzez – wysłanie e-maila na adres:

sekretariat@sp8tg.pl.kylos.pl

www.gim4.tgory.pl oraz www.facebook.com/gimnazjumnr4tarngor