Komunikat dotyczący zmiany maila szkoły!

Aktualne maile do szkoły:

  • sekretariat@sp8tg.pl – nowy!
  • gimnazjum4@gmail.com — obowiązuje do 30 sierpnia 2019 r.

Strona internetowa szkoły (bez zmian)

  • www.sp8tg.pl
  • gim4.tgory.pl – obowiązuje do 30 sierpnia 2019 r.