Informacja do Rodziców

Drodzy Rodzice,

w związku z brakiem porozumienia ZNP oraz Forum ZZ z Rządem pracownicy naszej placówki z dniem dzisiejszym – 8 kwietnia 2019 r. przystępują do bezterminowej akcji strajkowej. Informuję jednocześnie, że w naszej szkole zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów w świetlicy szkolnej, która działa w godzinach od 6.30 – 16.30

Prosimy o wyrozumiałość.

Z wyrazami szacunku – dyrektor szkoły Beata Drzewiecka