Dokumenty

Dokumenty szkolne:

GIMNAZJUM:
  • Przedmiotowy System Oceniania:

język polski:

kryteria-oceniania-z-jezyka-polskiego-dla-klasy-3

historia:

kryteria-oceniania-z-historii-kl-3

wiedza o społeczeństwie:

kryteria-oceniania-z-wos-cz-2

język angielski:

kryteria-oceniania-z-jezyka-angielskiego-kl-3

język niemiecki:

kryteria-oceniania-z-jezyka-niemieckiego-kl-3

geografia:

kryteria-oceniania-z-geografii-kl-1-3

matematyka:

kryteria-oceniania-z-matematyki-kl-3

– kryteria-oceniania-z-matematyki-klas-1-3

biologia:

kryteria-oceniania-z-biologii-w-kl-1-3

chemia:

kryteria-oceniania-z-chemii-kl-1-3

fizyka:

kryteria-oceniania-z-fizyki-kl-1-3

religia:

kryteria-oceniania-z-religii-kl-3

kryteria-oceniania-z-religii-kl-1-3

informatyka:

kryteria-oceniania-z-informatyki-w-gimnazjum

zajęcia techniczne:

kryteria-oceniania-z-zajec-technicznych-w-gimnazjum

zajęcia artystyczne:

kryteria-oceniania-zajecia-atystyczne

edukacja dla bezpieczeństwa:

kryteria-oceniania-z-edukacji-dla-bezpieczenstwa-kl-3

wychowanie fizyczne:

kryteria-oceniania-z-wychowania-fizycznego-klas-1-3

 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 edukacja wczesnoszkolna:

Kryteria oceniania dla klasy 1.

Wymagania edukacyjne dla klasy 2

 religia:

Kryteria oceniania z religii dla klasy 1

Przedmiotowy system oceniania z religii dla kasy 2

Kryteria oceniania z religii dla klasy 4

Przedmiotowy System Oceniania z religii dla klas 5 – 8

język polski:

Przedmiotowy_system_oceniania_Slowa_z_usmiechem_klasa_4

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klasy 5 SP

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klasy 8

język angielski:

Kryteria oceniania – j.angielski- English Class 1 – klasa 4

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy5

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 8

język niemiecki:

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla klasy 8

historia:

Kryteria oceniania z historii dla klasy 4

Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klasy 5

Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klasy 8

wiedza o społeczeństwie:

Przedmiotowy System Oceniania z WOS dla klasy 8

geografia:

Przedmiotowy System Oceniania z geografii dla klasy 5 SP

Przedmiotowy System Oceniania z geografii dla klasy 8 SP

matematyka:

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klasy 4

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klasy 5

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klasy 8-pdf

przyroda:

Kryteria oceniania z przyrody dla klasy 4

biologia:

Przedmiotowy System Oceniania z biologii dla klas 5-8

chemia:

Przedmiotowy System Oceniania z chemii dla klasy 8 SP

fizyka:

Przedmiotowy System Oceniania fizyki dla klasy 8 SP

informatyka:

–  Kryteria oceniania z informatyki dla klasy 4

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla klasy 5

Przedmiotowy System oceniania z informatyki dla klasy 8 SP

plastyka:

Przedmiotowy System Oceniania z plastyki dla klasy 4 i 5

muzyka:

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu muzyka

technika:

Przedmiotowy System Oceniania z techniki dla klas 4-5

edukacja dla bezpieczeństwa:

Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczenstwa w szkole podstawowej

wychowanie fizyczne:

Kryteria oceniania z w-f dla klasy 4

Przedmiotowy System Oceniania z W-f dla klas 4-8

•Inne dokumenty:

Catering:

Oświadczenia i zgody rodziców/prawnych opiekunów:

oswiadczenie-rodzicow-o-odpowiedzialnosci-zzwolnienie-z-zajec-wychowania-fizycznego

zgoda-rodzicow-na-udzial-dziecka-w-zawodach-sportowych

Oświadczenie na przechowywanie i przetwarzanie danych w SP8

Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia oferowanego przez SP8

wizerunek- zgoda SP8

Zgoda rodziców na udział w zajęciach dodatkowych

Oświadczenie rodzica dotyczące udziału w zajęciach z religii/etyki

 

Usprawiedliwienia / zwolnienia:

usprawiedliwienie-z-lekcji

 

Wnioski:

 

Inne:

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

druk-zgloszenia-szkody-NNW