Dokumenty

Dokumenty szkolne:

GIMNAZJUM:
  • Przedmiotowy System Oceniania:

język polski:

kryteria-oceniania-z-jezyka-polskiego-dla-klasy-2

kryteria-oceniania-z-jezyka-polskiego-dla-klasy-3

historia:

wymagania-edukacyjne-z-historii-w-klasach-1-3-gimnazjum (1)

kryteria-oceniania-z-historii-kl-3

wiedza o społeczeństwie:

kryteria-oceniania-z-wos-cz-1

kryteria-oceniania-z-wos-cz-2

język angielski:

kryteria-oceniania-jezyka-angielskiego-kl-2

kryteria-oceniania-z-jezyka-angielskiego-kl-3

język niemiecki:

kryteria-oceniania-z-jezyka-niemieckiego-kl-2

kryteria-oceniania-z-jezyka-niemieckiego-kl-3

geografia:

kryteria-oceniania-z-geografii-kl-1-3

matematyka:

kryteria-oceniania-z-matematyki-dla-kl-2

kryteria-oceniania-z-matematyki-kl-3

– kryteria-oceniania-z-matematyki-klas-1-3

biologia:

kryteria-oceniania-z-biologii-w-kl-1-3

chemia:

kryteria-oceniania-z-chemii-kl-1-3

fizyka:

kryteria-oceniania-z-fizyki-kl-1-3

religia:

kryteria-oceniania-z-religii-kl-2

kryteria-oceniania-z-religii-kl-3

kryteria-oceniania-z-religii-kl-1-3

informatyka:

kryteria-oceniania-z-informatyki-w-gimnazjum

zajęcia techniczne:

kryteria-oceniania-z-zajec-technicznych-w-gimnazjum

zajęcia artystyczne:

kryteria-oceniania-zajecia-atystyczne

muzyka:

kryteria-oceniania-muzyka

plastyka:

kryteria-oceniania-plastyka

edukacja dla bezpieczeństwa:

kryteria-oceniania-z-edukacji-dla-bezpieczenstwa-kl-3

wychowanie fizyczne:

kryteria-oceniania-z-wychowania-fizycznego-klas-1-3

SZKOŁA PODSTAWOWA:

klasa 1

 edukacja wczesnoszkolna:

Kryteria oceniania dla klasy 1.

 religia:

Kryteria oceniania z religii dla klasy 1

Kryteria oceniania z religii dla klasy 4

Kryteria oceniania z religii dla klasy 7

język polski:

Przedmiotowy_system_oceniania_Slowa_z_usmiechem_klasa_4

Kryteria oceniania z j. polskiego dla klasy 7

język angielski:

Kryteria oceniania – j.angielski- English Class 1 – klasa 4

Kryteria oceniania z j. angielskiego dla klasy 7

język niemiecki:

Kryteria oceniania z j. niemieckiego dla klasy 7

historia:

Kryteria oceniania z historii dla klasy 4

Kryteria oceniania z historii dla klasy 7

geografia:

Kryteria oceniania z geografii dla klasy 7

matematyka:

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy 4

Kryteria oceniania z matematyki dla klasy 7

przyroda:

Kryteria oceniania z przyrody dla klasy 4

biologia:

Kryteria oceniania z biologii dla klasy 7

chemia:

Kryteria oceniania z chemii dla klasy 7

fizyka:

Kryteria oceniania z fizyki dla klasy 7

informatyka:

–  Kryteria oceniania z informatyki dla klasy 4

Kryteria oceniania z informatyki dla klasy 7

plastyka:

Kryteria oceniania z plastyki dla klasy 4

Kryteria oceniania z plastyki dla klasy 7.

wychowanie fizyczne:

Kryteria oceniania z w-f dla klasy 4

Kryteria oceniania z w-f dla kl.7

•Inne dokumenty:

Catering:

Oświadczenia i zgody rodziców/prawnych opiekunów:

oswiadczenie-rodzicow-o-odpowiedzialnosci-zzwolnienie-z-zajec-wychowania-fizycznego

zgoda-rodzicow-na-udzial-dziecka-w-zawodach-sportowych

Oświadczenie na przechowywanie i przetwarzanie danych w SP8

Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia oferowanego przez SP8

wizerunek- zgoda SP8

Zgoda rodziców na udział w zajęciach dodatkowych

Oświadczenie rodzica dotyczące udziału w zajęciach z religii/etyki

 

Usprawiedliwienia / zwolnienia:

usprawiedliwienie-z-lekcji

 

Wnioski:

 

Inne:

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

druk-zgloszenia-szkody-NNW