Pielęgniarka szkolna

            Gabinet higieny szkolnej

   

   

               Gabinet Profilaktyczny

                            Czynny:

           ŚRODA – 7.45 – 13.45

              Gabinet ma podpisaną umowę z NFZ.

    Świadczenia z zakresu higieny szkolnej wykonuje
 Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania
                              Elżbieta Plesz

 

W razie nieobecności pielęgniarki, uczniowie proszeni są o zgłoszenie się w sekretariacie szkoły.