Ubezpieczenie uczniów

 W roku szkolny 2018/2019 nasi uczniowie są ubezpieczeni w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AXA.

Okres ubezpieczenia : 1 września 2018 r. – 31 sierpnia 2019 r.

numer polisy: 92104828

Informuje się, że ubezpieczenie dziecka nie jest obowiązkowe, ale wielu rodziców korzysta z możliwości ubezpieczenia oferowanego przez szkołę..

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia uczniów :

Jeżeli Państwa dziecko jest ubezpieczone i innej firmie, to prosimy zgłosić ten fakt wychowawcy klasy i  podać numer polisy ubezpieczeniowej wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.