Ubezpieczenie uczniów

 W roku szkolny 2017/2018 nasi uczniowie są ubezpieczeni w ERGO HESTII.

Okres ubezpieczenia : 1 września 2017 r. – 31 sierpnia 2018 r.

numer polisy: 903012262083

Informuje się, że ubezpieczenie dziecka nie jest obowiązkowe, ale wielu rodziców skorzystało z możliwości ubezpieczenia oferowanego przez szkołę..

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia uczniów :

Jeżeli Państwa dziecko jest ubezpieczone i innej firmie, to należy wypisać poniższe oświadczenie o rezygnacji ucznia z ubezpieczenia oferowanego przez szkołę:

Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące likwidacji szkody i sposobu jej zgłoszenia :