Rada Rodziców

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Pułku 3. Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach

                                                                 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 tworzą:

Przewodnicząca           – p. Joanna Haba

z-ca przewodniczącej – p. Klaudia Czapla

sekretarz                      – p. Marta Rupik

skarbnik                       –  p. Liliana Chmielewska

członek zarządu           – p. Sabina Szamot

 

Komisja Rewizyjna:

p. Andrzej Marek

p. Aleksandra Mol

Skład Rady Rodziców:

klasa Ia –  p. Joanna Skrzypiciel

klasa Ib –  p. Katarzyna Kopera

klasa Ic –   p.  Bożena Michalik

klasa IVa – p. Klaudia Czapla

klasa VIIa – p. Andrzej Marek

klasa IIa –   p. Aleksandra Ligoń-Mol

klasa IIb –   p. Marta Rupik

klasa IIIa –  p. Sabina Szamot

klasa IIIb –  p. Joanna Haba

                          

PKO BP:  15 1020 2368 0000 2102 0554 8641