Rada Rodziców

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Pułku 3. Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach

                                                                 

mail Rady Rodziców:   rodzice.radasp8@gmail.com


PROŚBA RADY RODZICÓW – rok szkolny 2018/2019:

Drodzy Rodzice.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnowskich Górach pragnie powitać Wszystkich Uczniów i Rodziców Naszej Szkoły, a także prosić o wsparcie i zaangażowanie wobec planowanych przez Radę działań na rok szkolny 2018/2019.
W tym celu zapraszamy Państwa do śledzenia informacji i ogłoszeń, które pojawiać się będą w niniejszej zakładce „Rada Rodziców” oraz na terenie szkoły.
Pamiętajmy o tym, że szkoła przyjazna dzieciom może być stworzona tylko wspólnie, przez rodziców, nauczycieli i uczniów. 
Niestety nawet najszczytniejsze idee nie mają szans powodzenia bez odpowiedniego wsparcia finansowego. Dlatego będziemy prosić Państwa o takie wsparcie, w ramach dobrowolnych składek na Komitet Rodzicielski. W tym celu prosimy o wypełnienie dołączonych deklaracji wpłat na konto Rady Rodziców oraz, w miarę możliwości, ich dokonania. W oparciu o Państwa deklaracje sporządzony zostanie preliminarz Rady Rodziców.
Proponowana przez Radę Rodziców kwota składki na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 100 zł (oraz 60 zł i 40 zł, kolejno na drugie i trzecie dziecko) płatna w 1 lub 2 ratach (najlepiej do końca I semestru). Wpłat prosimy dokonać na konto nr 15 1020 2368 0000 2102 0554 8641. W tytule przelewu prosimy o wskazanie: imienia, nazwiska oraz klasy dziecka. Powyższe informację będą konieczne celem prawidłowej identyfikacji wpłat.
Rada Rodziców pragnie bowiem wyróżnić trzy pierwsze klasy, które dokonają wpłat zadeklarowanych kwot w najkrótszym terminie, poprzez przekazanie 10% ww. wpłat na potrzeby danej klasy.
Dziękujemy i liczymy na Państwa zaufanie oraz życzliwość.
                                                                                                       Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 tworzą:

Przewodniczący               – p. Monika Czajkowska
Z-ca Przewodniczącego – p. Joanna Żemaitis
Sekretarz                           – p. Agnieszka Stroba
Skarbnik                            – p. Artur Ciaś
Członek Zarządu              – p. Bożena Michalik

Komisja Rewizyjna:

  1. Katarzyna Kopera
  2. Aleksandra Ligoń-Mol

Skład Rady Rodziców:

klasa Ia                      – p. Edyta Hanzel
klasa Ib                      – p. Joanna Żemaitis
klasa Ic                      – p. Daria Kolebuk
klasa IIa                     – p. Agnieszka Stroba
klasa IIb                    – p. Katarzyna Kopera
klasa IIc                     – p. Bożena Michalik
klasa IVa                  – p. Monika Czajkowska
klasa IVb                   – p. Katarzyna Kalinowska
klasa Va                    – p. Iwona Fidyk
klasa VIIIa                 – p. Artur Ciaś
klasa III a gim.         – p. Aleksandra Ligoń-Mol
klasa III b gim.          – p. Joanna Skrzypiciel

 

                          

PKO BP:  15 1020 2368 0000 2102 0554 8641