Rada Rodziców

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Pułku 3. Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach

                                                                 

mail Rady Rodziców:   rodzice.radasp8@gmail.com


Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły

 

Apel do środowiska szkolnego w sprawie aktywnego włączenia się do programu:

Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły

 

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach

Szanowni Państwo,

dążąc do zdobycia  dodatkowych środków finansowych na  działalność statutową  szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.

Program umożliwi  pozyskiwanie przez Radę Rodziców – za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 – kwot wartości 1% Państwa  podatku dochodowego.

Zachęcamy do wybrania tej formy wsparcia Naszej Szkoły i Naszych Uczniów.

Polecając tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na  poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i  znajomych.

Celem dokonania ww. operacji każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce podany wyżej nr KRS oraz w polu dot. celu szczegółowego 1% zeznania podatkowego za rok 2018:

 

 „RR Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnowskich Górach”

                                                  

Wszystkim Przychylnym i Zaangażowanym na rzecz Naszej Szkoły – serdecznie DZIĘKUJEMY.

 

 Rada Rodziców

 

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole” znajdują się na stronach internetowych: www.rodziceszkole.edu.pl i www.radyrodzicow.pl  

 ——————————————————————————————————–

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 tworzą:

Przewodniczący               – p. Monika Czajkowska
Z-ca Przewodniczącego – p. Joanna Żemaitis
Sekretarz                           – p. Agnieszka Stroba
Skarbnik                            – p. Artur Ciaś
Członek Zarządu              – p. Bożena Michalik

Komisja Rewizyjna:

 1. Katarzyna Kopera
 2. Aleksandra Ligoń-Mol

Skład Rady Rodziców:

klasa Ia                      – p. Edyta Hanzel
klasa Ib                      – p. Joanna Żemaitis
klasa Ic                      – p. Daria Kolebuk
klasa IIa                     – p. Agnieszka Stroba
klasa IIb                    – p. Katarzyna Kopera
klasa IIc                     – p. Bożena Michalik
klasa IVa                  – p. Monika Czajkowska
klasa IVb                   – p. Katarzyna Kalinowska
klasa Va                    – p. Iwona Fidyk
klasa VIIIa                 – p. Artur Ciaś
klasa III a gim.         – p. Aleksandra Ligoń-Mol
klasa III b gim.          – p. Joanna Skrzypiciel

—————————————————————————————————————

PROŚBA RADY RODZICÓW – rok szkolny 2018/2019:

Drodzy Rodzice.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnowskich Górach pragnie powitać Wszystkich Uczniów i Rodziców Naszej Szkoły, a także prosić o wsparcie i zaangażowanie wobec planowanych przez Radę działań na rok szkolny 2018/2019.
W tym celu zapraszamy Państwa do śledzenia informacji i ogłoszeń, które pojawiać się będą w niniejszej zakładce „Rada Rodziców” oraz na terenie szkoły.
Pamiętajmy o tym, że szkoła przyjazna dzieciom może być stworzona tylko wspólnie, przez rodziców, nauczycieli i uczniów. 
Niestety nawet najszczytniejsze idee nie mają szans powodzenia bez odpowiedniego wsparcia finansowego. Dlatego będziemy prosić Państwa o takie wsparcie, w ramach dobrowolnych składek na Komitet Rodzicielski. W tym celu prosimy o wypełnienie dołączonych deklaracji wpłat na konto Rady Rodziców oraz, w miarę możliwości, ich dokonania. W oparciu o Państwa deklaracje sporządzony zostanie preliminarz Rady Rodziców.
Proponowana przez Radę Rodziców kwota składki na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 100 zł (oraz 60 zł i 40 zł, kolejno na drugie i trzecie dziecko) płatna w 1 lub 2 ratach (najlepiej do końca I semestru). Wpłat prosimy dokonać na konto nr 15 1020 2368 0000 2102 0554 8641. W tytule przelewu prosimy o wskazanie: imienia, nazwiska oraz klasy dziecka. Powyższe informację będą konieczne celem prawidłowej identyfikacji wpłat.
Rada Rodziców pragnie bowiem wyróżnić trzy pierwsze klasy, które dokonają wpłat zadeklarowanych kwot w najkrótszym terminie, poprzez przekazanie 10% ww. wpłat na potrzeby danej klasy.
Dziękujemy i liczymy na Państwa zaufanie oraz życzliwość.
                                                                                                       Rada Rodziców

——————————————————————————————————————-

Drodzy Rodzice, Uczniowie oraz Grono Pedagogiczne.

Pragniemy Wszystkim podziękować za udział, zaangażowanie oraz wsparcie okazane w czasie Jarmarku Świątecznego 2018, w trakcie którego Nasze Dzieci mogły pochwalić się własnoręcznie wykonanymi dekoracjami świątecznymi. Pragniemy także poinformować, iż kwota jaką udało się zebrać, dzięki Waszej hojności, to 963,40 zł. Kwota ta w całości zostanie przekazana na realizację „Źródełka wody” dla Naszych Uczniów.

                                                                         Rada Rodziców

——————————————————————————————————————

Rada Rodziców przedstawia podsumowanie działań oraz poniesionych wydatków

za okres 01.09.2018 – 31.12.2018.

 • Doposażenie świetlicy szkolnej w materiały biurowe/kreatywne
 1. zakup materiałów takich jak: farby, plasteliny, kredy, bibuły, taśmy, mazaki, papier ksero, papiery kolorowe, kleje, temperówki itp.

Okres realizacji: 10-11/2018

Kwota wydatku: 406,07 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Zbiórka gier planszowych dla świetlicy szkolnej

Okres realizacji: 10/2018

Kwota wydatku: 0,00 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/neutralna

 • Udział w Biegu Niepodległości
 1. zakup balonów w barwach narodowych oraz barwach szkoły, zakup słodyczy, nagród w loterii fantowej w ilości 3 szt. oraz wynajęcie grupy animacyjnej „Ciotki Animatorki”

Okres realizacji: 11/2018

Kwota wydatku: 933,44 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Zakup materiałów kreatywnych do realizacji prac na Jarmark Świąteczny

Okres realizacji: 11/2018

Kwota wydatku: 296,12 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Zakup sprzętu muzyczno-nagłaśniającego
 1. zakup przenośnej kolumny Vonyx wraz z akcesoriami m.in. 2 szt. bezprzewodowych mikrofonów

Okres realizacji: 11-12/2018

Kwota wydatku: 749,00 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Pismo o zasponsorowanie choinki do Nadleśnictwa Brynek

Okres realizacji: 12/2018

Kwota wydatku: 0,00 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/negatywna

 • Doposażenie biblioteki szkolnej w lektury dla klas 4-6
 1. zakup lektur dla ww. klas, zgodnie z zapotrzebowaniem przekazanym przez Dyrektora Szkoły w ilości 80 szt.; dokonano zakupu następujących tytułów lektur:

„Akademia Pana Kleksa”

„Mikołajek”

„Opowieści z Narni”

„Chłopcy z placu broni”

„Czarne stopy”

„W pustyni i puszczy”

„Magiczne drzewo. Tom 3. Olbrzym”

„tajemniczy ogród”

Okres realizacji: 11-12/2018

Kwota wydatku: 1.184,90 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Jarmark Bożonarodzeniowy

W przedsięwzięcie zaangażowani byli Uczniowie, Grono Pedagogiczne oraz Rodzice. Na straganie mieliśmy okazję przyjrzeć się i zakupić własnoręcznie wykonane dekoracje świąteczne Naszych Dzieci. Celem Jarmarku było zebranie dodatkowych funduszy, które w całości zaangażowane zostaną w realizację „Źródełka wody” dla Naszych Uczniów.

Okres realizacji: 12/2018

Kwota zebranej kwoty: 963,40 zł

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/pozytywna

 • Sprzęt sportowy

Realizując to zagadnienie, przedstawiciele RR dokonali analizy w zakresie sprzętu sportowego jakim dysponują w szkole Nasze Dzieci. RR podjęła decyzję o podniesieniu standardu wyposażenia sportowego Naszej Szkoły, bowiem lekcje w-f to istotny element promocji zdrowego i aktywnego trybu życia.

 

Z przyjemnością informujemy również, iż w ramach realizacji ww. zagadnienia, a dzięki zaangażowaniu jednego z Rodziców, Nasza Szkoła w 12/2018 uzyskała darowiznę w postaci niemałej ilości sprzętu sportowego.  

Sprzęt sportowy rozdysponowany został do klas lekcyjnych nauczania początkowego, do świetlicy oraz do sali gimnastycznej, na podstawie dokonanej wcześnie przez RR analizy zapotrzebowania na sprzęt sportowy. 

Rada Rodziców, w imieniu wszystkich Rodziców oraz Dzieci pragnie DARCZYŃCZY serdecznie podziękować za okazane wsparcie i hojność.

 

Okres realizacji: 11-12/2018

Status i ocena realizacji projektu: zakończony/nadal w toku

 

Pozostałe wydatki:

– wyrobienie pieczątki Rady Rodziców oraz zakup tuszu do pieczątki,

– zakup tablicy korkowej Rady Rodziców,

– wyrobienie naklejek znamionowych Rady Rodziców.

– opłaty bankowe

Całość wydatków: 180,16 zł

Pamiętajcie Państwo, że Nasze Dzieci korzystają z zakupionych przedmiotów i realizowanych przedsięwzięć, przede wszystkim dzięki środkom finansowym pochodzącym z Waszych wpłat realizowanych na poczet komitetu rodzicielskiego. Zachęcamy do tego gorąco.

Nie jesteśmy dużą szkołą, dlatego środki którymi dysponuje Rada Rodziców nie są ogromne. Potrzeby szkoły i Naszych dzieci natomiast wręcz przeciwnie. Staramy się wydawać je zatem z rozmysłem, uwzględniając wagę, pilność i koszty zgłaszanych potrzeb/pomysłów.

Jeśli mają Państwo inne możliwości i pomysły wsparcia działań Szkoły i Rady Rodziców serdecznie zapraszamy do kontaktu z Nami.

 

                                                                                   Rada Rodziców

————————————————————————————————————

                          

PKO BP:  15 1020 2368 0000 2102 0554 8641