Rada Rodziców

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Pułku 3. Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach

                                                                 

 

PROŚBA RADY RODZICÓW – rok szkolny 2018/2019:

Drodzy Rodzice.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnowskich Górach pragnie powitać Wszystkich Uczniów i Rodziców Naszej Szkoły, a także prosić o wsparcie i zaangażowanie wobec planowanych przez Radę działań na rok szkolny 2018/2019.
W tym celu zapraszamy Państwa do śledzenia informacji i ogłoszeń, które pojawiać się będą w niniejszej zakładce „Rada Rodziców” oraz na terenie szkoły.
Pamiętajmy o tym, że szkoła przyjazna dzieciom może być stworzona tylko wspólnie, przez rodziców, nauczycieli i uczniów. 
Niestety nawet najszczytniejsze idee nie mają szans powodzenia bez odpowiedniego wsparcia finansowego. Dlatego będziemy prosić Państwa o takie wsparcie, w ramach dobrowolnych składek na Komitet Rodzicielski. W tym celu prosimy o wypełnienie dołączonych deklaracji wpłat na konto Rady Rodziców oraz, w miarę możliwości, ich dokonania. W oparciu o Państwa deklaracje sporządzony zostanie preliminarz Rady Rodziców.
Proponowana przez Radę Rodziców kwota składki na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 100 zł (oraz 60 zł i 40 zł, kolejno na drugie i trzecie dziecko) płatna w 1 lub 2 ratach (najlepiej do końca I semestru). Wpłat prosimy dokonać na konto nr 15 1020 2368 0000 2102 0554 8641. W tytule przelewu prosimy o wskazanie: imienia, nazwiska oraz klasy dziecka. Powyższe informację będą konieczne celem prawidłowej identyfikacji wpłat.
Rada Rodziców pragnie bowiem wyróżnić trzy pierwsze klasy, które dokonają wpłat zadeklarowanych kwot w najkrótszym terminie, poprzez przekazanie 10% ww. wpłat na potrzeby danej klasy.
Dziękujemy i liczymy na Państwa zaufanie oraz życzliwość.
Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 tworzą:

 

Drodzy Rodzice – skład Rady Rodziców jest w trakcie aktualizacji.

 

Przewodnicząca           – p.

z-ca przewodniczącej – p.

sekretarz                      – p.

skarbnik                       –  p.

członek zarządu           – p.

 

Skład Rady Rodziców:

 

 

                          

PKO BP:  15 1020 2368 0000 2102 0554 8641