Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/20189:

03.09.2018 r.                    – Uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
23 – 31.12.2018 r.              – Zimowa przerwa świąteczna
11.02 – 24.02 2019 r.        – Ferie zimowe
10, 11, 12.04.2019 r.       – Egzaminy gimnazjalne
15, 16, 17.04.2019 r.           – Egzaminy ósmoklasisty
18.04 – 23.04.2019 r.        – Wiosenna przerwa świąteczna
21.06.2019 r.                       Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22.06 – 31.08.2019 r.        –  Ferie letnie

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI SP8

TABLICA INFORMACYJNA 2018-2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 :