Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018:

04.09.2017 r.                    – Uroczyste rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
23 – 31.12.2017 r.              – Zimowa przerwa świąteczna
29.01 – 11.02 2018 r.        – Ferie zimowe
29.03 – 03.04.2018 r.        – Wiosenna przerwa świąteczna
 18, 19, 20.04.2018 r.       – Egzaminy gimnazjalne
22.06.2018 r.                       Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23.06 – 31.08.2018 r.        –  Ferie letnie

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI – SP8

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 :