Dla Rodziców

Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum nr 4 im. Pułku 3. Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach:
nr konta w PKO B.P.