Egzaminy Ósmoklasisty

Drodzy Rodzice Uczniów klasy 8a,

informuję, że egzaminy ósmoklasisty, rozpoczynające się od 15.04.2019 r. i trwające do 17.04.2019 r. (poniedziałek, wtorek i środa), w naszej szkole się odbędą zgodnie z harmonogramem. Trzymamy za Was kciuki, drodzy Ósmoklasiści, i życzymy połamania piór 🙂

Z poważaniem

Beata Drzewiecka – dyrektor szkoły

Egzaminy Gimnazjalne

Dzisiaj, tj. w piątek – 12 kwietnia 2019 r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do trzeciego – ostatniego już egzaminu, z części języka obcego nowożytnego. Wszystkim życzymy powodzenia w uzyskaniu jak najlepszych not 🙂

Co, gdzie, kiedy… – dla dzieci podczas strajku ?- propozycje Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach


Dziś w większości tarnogórskich placówek oświatowych rozpoczął się strajk. Akcja strajkowa trwa obecnie w 11 szkołach i 12 przedszkolach. Do szkół dotarło dziś 111 uczniów, a do przedszkoli 49 przedszkolaków. Dyrektorzy placówek zabezpieczyli świetlice dla dzieci. Dla reszty uczniów, które mogą liczyć na pozaszkolną opiekę, tarnogórskie placówki kulturalne i sportowe (Tarnogórskie Centrum Kultury, Muzeum w Tarnowskich Górach, Park Wodny Tarnowskie Góry, Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach) oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej przygotowały specjalną ofertę.
Więcej:
https://tarnowskiegory.pl/…/co-gdzie-kiedy-dla-dzieci-podc…/

Obraz może zawierać: 1 osoba
Zapraszamy 🙂

Informacja do Rodziców

Drodzy Rodzice,

w związku z brakiem porozumienia ZNP oraz Forum ZZ z Rządem pracownicy naszej placówki z dniem dzisiejszym – 8 kwietnia 2019 r. przystępują do bezterminowej akcji strajkowej. Informuję jednocześnie, że w naszej szkole zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów w świetlicy szkolnej, która działa w godzinach od 6.30 – 16.30

Prosimy o wyrozumiałość.

Z wyrazami szacunku – dyrektor szkoły Beata Drzewiecka

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Ważna informacja dla Rodziców i Prawnych Opiekunów naszych uczniów.

Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni,

niniejszym informujemy, że w wyniku referendum przeprowadzonego w naszej szkole, większość głosujących wyraziła poparcie dla akcji strajkowej nauczycieli i pracowników oświaty, planowanej od 08.04.2019 r. (tj. najbliższego poniedziałku). Akcja strajkowa zostanie prawdopodobnie rozpoczęta 8 kwietnia 2019 r. i będzie trwać do odwołania, co w konsekwencji doprowadzić może do braku możliwości zapewnienia opieki wszystkim uczniom w okresie jej trwania.

Dziękujemy Rodzicom i Opiekunom, którzy w tym okresie zapewnią swoim dzieciom opiekę we własnym zakresie.

W związku z brakiem informacji o potencjalnym strajku pracowników wydających posiłki, zwracamy się z prośbą o zaopatrzenie dzieci w drugie śniadanie i wodę mineralną.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności,                                                     jednocześnie liczymy na Państwa zrozumienie i wsparcie.         

                                                                                                 Dyrekcja

Trzymaj Formę :)

Dzisiaj – 2 kwietnia 2019 r. obchodziliśmy Dzień Zdrowego Stylu Życia w ramach akcji TRZYMAJ FORMĘ. Oprócz pogadanek o zdrowym żywieniu i różnych zabaw, dopisywały nam dobre humory 🙂

Każda klasa losowała warzywo lub owoc, którego kolor dominował w ubraniach 🙂


SP8 NA NIEBIESKO :)

AUTYZM. WYSTARCZY ZROZUMIEĆ

Dziecko, które krzyczy na dźwięk kasy. Kolega z pracy, który nigdy nie odpowiada uśmiechem. Kuzynka, która zawsze woli siedzieć sama i denerwują ją źle ułożone buty. Każdy z nich jest oceniany, odsuwany, stygmatyzowany. Autyzm jest wśród nas. Wystarczy go poznać. Wystarczy zrozumieć, aby zmienić świat osób z autyzmem na lepszy. Po prostu.

Uczniów naszej szkoły uczymy zrozumieć czym jest autyzm! Wierzymy, że tylko wiedza (a na nią stawiamy), buduje akceptację i zrozumienie. Zbudujmy wrażliwość kolejnych pokoleń!

Zaświeć z nami na niebiesko!

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzi się 2 kwietnia 2019 r.

Na naszych uczniów i nauczycieli zawsze możemy liczyć 🙂